Sisuturundus

Sisuturundus

Sisuturundus on väärtusliku sisu loomine ja levitamine õigele sihtrühmale. See võib olla mistahes vormis reklaammaterjal, mis on mõeldud just sinu pakutavast tootest või teenusest huvitunud inimestele. Sisuturundus on sinu auditooriumile individuaalsem lähenemine, mille teekond kliendini on üles ehitatud abistavatele küsimustele toetudes. Mis huvitaks sinu klienti? Mille kohta ta infot otsib? Milline materjal võiks olla talle abiks toote või teenuse kasutamisel? Aitame küsida õigeid küsimusi ja hästi läbi mõeldud strateegilise lähenemise kaudu leida neile ka vastused.

Kuidas alustame sisuturundus­kampaania planeerimist?

Sisuturunduse planeerimisel lähtume ettevõtte eesmärkidest ja mõõdetavatest tulemustest. Aga ka sellest, millises kanalis ja vormingus eelistab klient sisu tarbida, olgu selleks tekst, pilt, video või eelnevate formaatide kombinatsioon. Eelkõige olenebki kanalite ja reklaammaterjali vormi valik sellest, kus asub sinu sihtrühm ja millist meediat ta meelsamini tarbib.

Ka Google otsingumootori jaoks on väga oluline, et sinu ettevõtte kodulehel oleks pidevalt uut ja värsket sisu. Nii saame abiks olla näiteks iganädalaste asjakohaste blogiartiklite kirjutamisega ja nende otsingumootorile leitavaks seadistamisega (Search Engine Optimisation ehk SEO). Just see on üks võimalikest viisidest, kuidas otsingutulemustes silma paista ja Google’i lehel paremaid positsioone saada.

Kuidas saame sind aidata?

Sisuanalüüs ja -strateegia
Ajakirjanduslikud artiklid ja blogipostitused
Multimeediatutorialid ja -kasutusjuhendid
Interaktiivsed videoseminarid
Video- ja fotoproduktsioon
Koostöö meedia ja suunamudijatega