Sotsiaalmeedia haldus ja reklaam

Sotsiaalmeedia haldus ja reklaam

Sotsiaalmeedia roll ühiskonnas on aina kasvava tähtsusega. Veel rohkem hoogu selle meediumi tõusule on lisanud kaugtöö populaarsuse kasv, kus tuntud sisuloome ja suhtluskanalid on aidanud luua uutmoodi ärimudeleid nii mõnegi ettevõtmise puhul. Sotsiaalmeedia osakaalu kasv on näidanud, et kõige olulisem on oma sihtrühma ja klientidega pidevalt suhelda. Kommunikatsioon ei peaks olema vaid ühesuunaline, kus brändid räägivad ostetud reklaami abil oma toodetest ja teenustest, vaid sisaldama üha rohkem dialoogi. Võidavad need, kes oskavad kliendiga suhelda ja arvestavad ka nende tagasisidega.

Milline on hea sotsiaalmeedia reklaam?

Hästi teostatud ja mõjus sotsiaalmeedia reklaam jõuab samale platvormile, kus on Sinu klient, ja püüab ta tähelepanu. Sotsiaalmeedia kui meedium on ammu midagi enamat kui ainult Facebook või YouTube. Tasub mõelda ka selliste kanalite peale, mis esimese hetkega pähe ei tule, nagu näiteks Spotify või Google Location; lisaks muidugi laialdaselt kasutuses olevad Instagram, LinkedIn, Twitter, Messenger, TikTok jne – Sinu brändi auditoorium on unikaalne ning sellele tuleb läheneda vastavalt. Teades oma sihtrühma meediatarbimist hästi, on strateegilisel sihtimisel võimalik saavutada kirurgiline täpsus sadade erinevate reklaamilahenduste toel.

Kuidas saame Sind aidata?

Sotsiaalmeedia sisustrateegiad
Kampaaniate strateegiad ja elluviimine
Sotsiaalmeedia reklaamid
Loovlahendused ja produktisoon
Sotsiaalmeedia sisuhaldus