Kas loovtöötajast saab OpenAI tõttu ohustatud liik?

Detsembris, 2015. aastal teatasid Amazon Web Services (AWS), Infosys ja YC Research OpenAI loomisest. Organisatsioon teatas, et teeb vabalt koostööd teiste institutsioonide ja teadlastega, tehes oma patendid ja teadusuuringud avalikkusele kättesaadavaks. Nüüdseks suudavad OpenAI erinevad mudelid luua või kohandada loomingulisi motiive ja pilte ning kirjutada valmis terve artikli (selle siin kirjutas valmis siiski üks copywriter). Viimastel aastatel on AI edusammud eriti mõjutanud kommunikatsiooni ja graafika valdkondi. 

Kõigis neis valdkondades toimib tehisintellekt inimestele abistava tööriistana, näiteks uute ideede inspiratsiooni ammutamiseks või olemasolevate tööprotsesside kiirendamiseks. Seega täna tundub veel, et AI loovtööl inimest täielikult ei asenda. Kuidas OpenAI täpselt toimib ja saab loovtöötajale kasulik olla?

Selle pildi lõi artikli kirjutaja OpenAI programmi abiga.
Selle pildi lõi artikli kirjutaja OpenAI programmi abiga. Teema: copywriter kui ohustatud liik.

Olgem ausad – DALL-E 2 muudab mängu

OpenAI asutaja Sam Altman mõtiskleb oma blogis sellise mudeli nagu DALL-E 2 võimalike tagajärgede üle tööturul. Nimelt, OpenAI pakub 2022. aasta suvest uue tootena mudelit DALL-E 2. Altman kirjutab, et näeb selles eelkõige vahendit, mis toetab kunstnikke ja illustraatoreid nende loometöös ning vabastab igavatest rutiinsetest ülesannetest.

Kuid ta lisab, et DALL-E 2 võib luua ka “tervikliku töö”. Seega võib see olla “varane näide tehisintellekti mõjust tööturgudele”. Kuigi ta usub kindlalt, et tehisintellekt pigem loob palju uusi töökohti ja parandab olemasolevaid, ütleb ta veel: “Oluline on siinkohal olla aus, et AI muudab teatud töökohad ebaoluliseks (nagu tehnoloogia areng sageli teeb).”

Hetkel tõstatab DALL-E paljudes loovtöötajates veel siiski teatud omandiõiguse küsimusi – kuidas saab keegi, kes kasutab DALLE-2-e pildi loomiseks, kinnitada, et see on tema töö? Kui mistahes kasutaja (loovtöötaja või mitte) sisestab DALLE-2-e lihtsalt sisendi, siis kuidas saavad AI genereeritud tulemused olla originaalsed tööd? Ja kui neil on lubatud neid teoseid äriliselt müüa, siis kas nad on tõesti kunstnikud või loovtöötajad?

OpenAI tiim rõhutab, et DALL-E loob originaalpilte: “Sarnaselt sellele, kuidas me lapsepõlves õpime, on DALL-E 2 õppinud seoseid piltide ja nende kirjeldamiseks kasutatava teksti vahel. Näiteks on võimalik DALL-E Pariisi fotode, sealhulgas Eiffeli torni ja Seine’i jõe fotode põhjal teada saada, milline Pariis välja näeb. Kui kirjutada DALL-E 2-le sisendi “Pariis”, loob see linna kohta õpitu põhjal Pariisist originaalse pildi.”

Sinu sisend on sinu looming

Tõime ülalpool välja, et loovatel tekib küsimus, kas OpenAI abiga tehtud tööd saab pidada originaalseks? Kahtlemata on see põnev arutelu ja hetkel veel pretsedenditu olukord. Erinevate OpenAI mudelite arenedes töötatakse ajapikku kindlasti välja ka spetsiifiline seadusandlus, mille põhjal näiteks DALL-E loomingut ja omandiõiguse küsimusi reguleerida.

Igal juhul, ka siis (ja eriti siis) kui mõni illustraator, graafiline disainer, loovjuht või copywriter tunneb end tehisintellekti tõttu ohustatud liigina, tasub see “konkurent” korralikult selgeks õppida ja hoopis enda kasuks tööle panna. Kaval, eks? Selleks, et näiteks DALL-E loodud kujutis oleks võimalikult originaalne, saab appi võtta mõne teise tehisintellekti. Chat GPT on juturobot, mille on välja töötanud OpenAI. See kasutab GPT-3 (Generative Pre-training Transformer 3) mudelit, mis on õppinud suurel hulgal erinevat teksti ja on võimeline kirjutama loogiliselt ning veenvalt.”

Graafiline disainer võitlemas robotiga.
Graafiline disainer võitlemas robotiga.

Kui sisestad täpsete parameetritega juhendi Chat GPT juturobotisse, koostab see loogilise ja ülevaatliku briifi, millega DALL-E abil oma kujutis luua. Parameetriteks saavad olla võimalikult spetsiifilised võtmesõnad, mis vähendavad ohtu, et tehisintellekt kasutab kellegi teise loomingut. Seega töötab OpenAI mistahes mudel välja kujutise või teksti loovtöötaja poolt antud juhendi põhjal. Ja seda juhendit saabki oma olemuselt pidada originaalloominguks.

Nii suudab OpenAI loovtöötajate aega tohutul määral säästa ja muuta loodu koguni kvaliteetsemaks ning tööprotsessi efektiivsemaks. Hetkel näeme, et tervikliku loovkontseptsiooni valmimise eest vastutab siiski agentuur oma tiimiga. Teatud mitmetahulised projektid nõuavad kätt pulsil hoidma valdkonna spetsialisti, kes igast etapist korralikku ülevaadet omab. Kuid kui teha on palju, siis OpenAI mudelid võivad abiks olla näiteks:

  • Loovbriifi koostamisel (Chat GPT);
  • Disainerile sisendi andmisel, kliendile idee kirjeldamisel, või esitluste loomisel (DALL-E 2, Stable Diffusion, MidJourney);
  • Ajurünnakute läbiviimisel (Chat GPT, DALL-E 2, Stable Diffusion, MidJourney).

Kiire katsetus MidJourney Discordiga näitab, kui kiiresti on bot võimeline sinu kirjeldatu visuaaliks genereerima ja säästab samaaegselt disaineri aega. Lisaks on see tohutult lõbus! Me toome siia ühe näite, mida täpselt silmas peame:

Samm 1

Kõigepealt ava MidJourney: mine midjourney.com ja saad lehelt juba edasised juhised, kuidas endale kasutaja luua ja programmis tööle asuda.

Samm 2

Sisesta koodi /Imagine ja prompt. Need on AI jaoks ülesanded, mille põhjal ta kujutisi looma hakkab. Näiteks, meie copywriter sisestas ülesandeks /Imagine prompt: graphic designer and a robot picking flowers on a meadow. Andsime seega AI-le ülesande luua pilt, kus kujutatakse graafilist disainerit ja robotit koos põllul lilli korjamas. Kui tekst sisestatud, mõtleb AI hetke ja annab esimesed visandid.

Andsime seega AI-le ülesande luua pilt, kus kujutatakse graafilist disainerit ja robotit koos põllul lilli korjamas.

Samm 3

Seejärel saad sina teha oma valiku ühest neljast pildist ja lasta AI-l seda täiendada, valides käskluseks näiteks V2 (visual 2). Väljavalitud pildist tehakse uuesti 4 varianti.

Väljavalitud pildist tehakse uuesti 4 varianti.

Samm 4

Lõpuks saad neljast versioonist parima tulemuse valida või lasta AI-l seda kujutist veel täiendada. Meie jäime oma versiooniga rahule ja lõpptulemus kujunes selliseks:

Lõpuks saad neljast versioonist parima tulemuse valida või lasta AI-l seda kujutist veel täiendada.

Ja mida me OpenAI võimekusest järeldame?

Loovtöötajad on ohustatud liik vaid siis, kui nad ise lasevad end ohustada. Tõsi, ka OpenAI üks asutajatest tõdes, et teatud ajale jalgu jäänud tööd suudab tehisintellekt edukalt asendada. See ei tähenda aga, et inimese töö ei omaks enam väärtust. Pigem on tööprotsess ja liikumise trajektoor lihtsalt ümber suunatud.

Olulisemale kohale tõuseb loodava töö sisend, mida ehk saabki nüüd pidada loomingu algeks ja originaalloominguks. Piltlikult öeldes, loovtöötajad istutavad seemne ja kastavad taime, aga rakkude ehitamisega tegeleb tehisintellekt. Pigem tasubki OpenAI-d näha kui kolleegi, mitte konkurenti ja temaga võimalikult palju koostööd teha. Ja neid koostöövõimalusi on palju. Olgem lihtsalt loovad!

Hundred Agency meeskond täiendab ja arendab end turundusmaastikul pidevalt. Rakendame õpitut uutesse projektidesse ja aitame ka sinu brändi hea meelega kaasaegsena hoida. Kirjuta meile oma mõtetest ja saame kokku!