Professionaalne copywriter hoiab kokku Sinu aega ja muudab brändi nähtavamaks

Hästi kirjutatud koduleht, mis sisaldab kasulikku ja põhjalikku sisu ning õigeid märksõnu, meelitab ligi rohkem lugejaid-külastajaid ja toob brändile seega ka rohkem kliente. „Selge, asun kirjutama,“ ütled Sa. Enne tööle asumist mõtle siiski hetke, kas Sul on selleks piisavalt vilumust ja … aega.

Võrreldes raamatupidamise, juriidiliste küsimuste, riskijuhtimise ja muude detailirohkete teemadega võib kirjutamine tunduda imelihtne: tuleb vaid osata sõnu hästi ritta seada. Tegelikult aga eeldab copywriter’i töö palju rohkemaid teadmisi-oskusi, mille kõigega on tülikas end muude tegemiste kõrvalt kursis hoida. Samuti on kirjutamine aeganõudev ega pruugi Sinu tihedasse graafikusse mahtuda.

Siinses blogipostituses vaatame lähemalt, mida on heaks kirjutamiseks vaja, mis tüüpi tekstidele tuleks erilist tähelepanu pöörata ja mis eeliseid annab ettevõttele copywriting’u teenuse kasutamine.

kodulehe copywriting, copywriting teenus

Copywriter kui brändi identiteedi edasikanda

Professionaalne copywriter on spetsialiseerunud kirjaliku sisu loomisele, kirjutades eri meediumite jaoks mitmesuguseid tekste, mis reklaamivad tooteid, teenuseid või ideid. Tema ülesanne on seista hea selle eest, et brändi tutvustavad sõnumid peegeldaksid firma identiteeti, oleksid veenvad ja kaasahaaravad ning kõnetaksid sihtrühma, pannes kliendid tegema soovitud tegevusi.

Et sellega edukalt toime tulla, peab copywriter:

  1. mõistma sihtrühma: tutvuma põhjalikult sihtrühma omaduste, eelistuste ja käitumisega, et leida iga segmendi jaoks õige lähenemine;
  2. mõistma brändi olemust: tundes brändi väärtusi ja mõistes hästi ka klientidele pakutavat väärtust, tagab copywriter, et sõnumid on koherentsed ning järgivad brändi hääletooni ja kõnestiili, aidates nii kaasa kaubamärgi ühtse identiteedi loomisele ja hoidmisele;
  3. olema loov: copywriter peab suutma genereerida ainulaadseid ja mõjuvaid ideid, kirjutada köitvaid pealkirju, sloganeid ja sisu, mis paistavad konkurentsitihedal turul silma;
  4. oskama kirjutada: olemegi tagasi esimese eelduse juures. See on tõepoolest põhinõue, sest infot tuleb edasi anda selgelt, lühidalt ja veenvalt, püsides etteantud formaatide piires (ka eri platvormide formaate tuleb tunda ja nendega arvestada).
  5. tundma SEO põhimõtteid: digitaalajastul on oskus kodulehti otsingumootoritele optimeerida (SEO) ülioluline. Statistika näitab, et kui otsitud toode või teenus leitakse otsingumootorit kasutades, jõuab tehinguni 14,6% külastajatest. Muudest allikatest, näiteks telemarketingi, otseposti vms kaudu tulnud külastajate korral on konversioonimäär vaid 1,7%. Hea copywriter tunneb SEO nippe ja lükib asjakohaseid märksõnu sujuvalt sisusse, parandades nii firma orgaanilist nähtavust veebis ja aidates sel tõusta otsingutulemustes võimalikult kõrgele kohale.
  6. olema kohanemisvõimeline: kuna tekste on vaja luua nii veebilehtedele, tootekirjelduste jaoks, sotsiaalmeediasse kui ka reklaamidele ja mujale, peab kirjutaja lähenemisviisi vastavalt kohandama;
  7. tundma hästi pidevalt muutuvat turunduse valdkonda: turunduses toimub alatasa midagi uut, võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid, platvorme, formaate. Copywriter peab end valdkonna trendide ja tarbijakäitumise muutustega jooksvalt kursis hoidma, et osata kirjutada sihtrühma huvitavaid tekste.

Ülalnimetatut rakendades aitab copywriter kujundada brändi käekirja ja luua sisu, mis mitte ainult ei teavita, vaid on väärtuslikum, inspireerides ja motiveerides sihtrühma.

Raskuskese kodulehe copywriting’ul

Sageli arvatakse, et copywriter’it läheb vaja reklaamikampaania loovideede väljatöötamiseks. See on muidugi õige, kuid kampaania copy loomine moodustab kirjutaja tööst vaid jäämäe veepealse osa. Kõige rohkem aega ja mõttetööd kulub siiski näiliselt proosalistele tekstidele: kodulehele ja selle mitmesugustele vahelehtedele (näiteks tootekategooriaid tutvustavatele tekstidele), „Meist“ lehele jne. Kodulehe copywriting on mõistlik jätta professionaali hoolde eelkõige selleks, et leht oleks homogeenne ja peegeldaks brändi identiteeti. Samuti, nagu varem mainitud, on väga tähtis SEO ehk õigete märksõnade kasutamine lehel.

Väga suure plussi annab ettevõtte nähtavusele veebis ka blogi. Regulaarselt, vähemalt paar-kolm korda kuus, postitades on kodulehe tõenäosus otsingumootorite tulemustes kõrgemale tõusta koguni 434%. Samas kulub vilunud kirjutajal ühele blogiartiklile keskmiselt 4 tundi, asjaarmastajal aga palju rohkem, mistõttu tasub needki kirjatööd usaldada professionaalidele.

Samamoodi aitab nähtavusele kaasa aktiivne kohalolu sotsiaalmeedias. Vastavalt sihtrühmale õiged platvormid välja valinud, tuleb sealgi regulaarselt postitada ja kasutajatega suhelda.

Lihvitud sõnade konkurentsieelis

Niisiis annavad professionaalselt kirjutatud koduleht, blogi, sotsiaalmeedia ja muud tekstid brändile konkurentsieelise, sest läbiva joonega, sihtrühma kõnetavad ja õigeid märksõnu sisaldavad tekstid suurendavad nähtavust veebis ja seda eriti potentsiaalsete klientide seas. Samuti tekitab kvaliteetne sisu külastajate seas usaldust, veenvad tekstid aga tõstavad konversioonide määra, aidates ettevõttel saavutada ärieesmärke.

Vähetähtis ei ole ka ressursside tõhus kasutamine. Nii nagu raamatupidamiseks värvatakse ettevõttesse tavaliselt eraldi spetsialist või tellitakse töö allhankena, tasub ka tekstide kirjutamiseks kaaluda copywriting’u teenuse ostmist. Olgu siis vaja koostada-lihvida kodulehti, nende vahelehti, kirjutada blogipostitusi, sotsiaalmeedias avaldatavat sisu, luua reklaamikampaaniaid või avaldada uudiskirju.

Meil Hundredis on osavad sulesepad olemas ja oleme lahkelt valmis Sind tekstide koostamisel aitama.