CASE STUDY: Tallinna vanalinna päevad – värske vaade

Taust

Milline on kaasaegne Tallinna vanalinn?

Vanalinn on paik, mis säilitab endas küll kultuuripärandit, kuid on ka kaasaegne ja tulevikku vaatav elukeskkond. 

2023. aasta vanalinna päevade korraldusmeeskond esitas küsimuse, milline võiks olla kaasaegne vanalinn ning millised ning millised võiksid olla kogukonnaga koostöös korraldatud  41. Talinna vanalinna päevad. Festivali värskendatud kontseptsioonist tulevalt otsustas klient uue loovkontseptsiooni loomiseks korraldada konkursi, mille võitis Hundredi tiim. Loovlahenduse väljatöötamisel võtsime appi innovatiivse lähenemise ja head mõtted ning vaatlesime tuttavat panoraami värske pilguga.

Tallinna vanalinna päevad 2023

Agentuuri roll

 • Loovkontseptsiooni väljatöötamine
 • Digireklaamide seadistus
 • Sotsiaalmeedia strateegia ja haldus
 • Välimeedia lahendused
 • PR materjalid

Väljakutse

Kuidas rääkida 12. sajandil alguse saanud linna lugu uues võtmes?

2023. aasta vanalinna päevade eesmärk oli saada innovaatiliste ja edasiviivate mõtete katalüsaatoriks, et väärt kultuuripärandist ei saaks muuseum.

Idee

Sama keskkond, uus vaade

Et vana linn sobituks paremini kaasaegsesse linna- ja väärtusruumi, tuli selle arengusse kaasata ka kohalik kogukond. Sest kuigi vanalinn oma ülesehituselt ei muutu, on kõikides tema kihtides võimalik tööle panna uudsed lahendused. 

Parimate uudsete lahenduste leidmiseks kutsusime vanalinna päevade raames inimesi üles astuma sammu ajas edasi ja tutvuma mikrotasandil kõikide vanalinna kihtidega: kõrguvatest, vägevatest kirikutornidest liigirikka taimestikuni bastionaalvöönditesi.

Loovlahendus

Vanalinna päevade visuaalse identiteedi kontseptsioon

Vanalinna päevade visuaalse identiteedi ja visuaalide loomisel lähtusime vanalinna enda värvikusest. Julge värvide kasutus ja stiil tõid välja rikkaliku maailma, mis peitub vanalinna rohealadel. Aasristiku õied ja lehed ning kaunis raudrohi on vaid paar visuaalile jõudnud näited vanalinna küllaltki liigirikkast taimestikust. Et juhtmõtet „värske vaade” visuaalselt hästi näitlikustada, pöörasime värvid analoogi ja avasime läbi tuttavate võlvide ja tornide sümboolika vaatlejale hoopis teistmoodi vanalinna.

Võtmevisuaalil kasutust leidnud violetseid, rohekassiniseid ja roosakaid toone seostatakse loovuse ja intellektiga, unistamise, edu, püsivuse ja tarkusega. Need kõik on väga olulised märksõnad, mis suhestusid selle aasta vanalinna päevade visiooni ja kontseptsiooniga: vanalinn kui jätkusuutlik, kaasav ja arenev linnaruum. Võtmevisuaal sai raamiks ka järgnevatele kujundustele. Üritusel üles astunud artistide pildid paigutusid võlvide ja tornide sümboolika sisse, moodustades omakorda silmapaistva ja huvitava visuaalse lahenduse.

Tallinna vanalinna päevad 2023, Tänavapiknik

Tulemus

Juba 41. korda toimunud üritus võttis sel aastal fookusse kestliku linnaruumi, keskkonnasõbralikkuse ja kogukondliku kultuuri. Pealkirja all „Värske vaade” kohtusid festivalilavadel ja ümbruses tegutsevad kultuuriasutused, -kollektiivid, muuseumid, teatrid, artistid, käsitöölised, kogukond ja külalised. Kokku oli kolme päeva peale kavas pea poolsada kontserti ja üle 300 erineva sündmuse.

Vanalinna päevade raames pööras korraldusmeeskond eraldi tähelepanu viisidele, kuidas muuta linnaruum põnevaks kohtumis- ja elupaigaks kõigile. Just seetõttu oli mahukas programm võimalikult laiahaardeline, kus peale muusikaliste ülesastumiste, töötubade, põnevate muuseumi- ja rohealatuuride ning pärimuskultuuriedendajate leidsid oma koha ka mitmesugused noorteorganisatsioonid ja koguni lemmikloomasõbrad.

Hundred sai peale loovkontseptsiooni väljatöötamisele olla ka korraldustiimi võimekas koostööpartner, korraldades ulatusliku teavituskampaania digi– ja sotsiaalmeediakanalites ning tootes kõikvõimalikke turundusmaterjale, postitustest ja pressiteadetest välimeedia plakatiteni. 

Kampaania koos ürituse eel- ja järelpromoga toimus 1. aprillist 8. juunini ning tänu hästi sihitud parameetritele õnnestus võrdlemisi soodsa kliki hinnaga jõuda rohkem kui poole miljoni kasutajani.

Kampaania perioodil 01.04-08.06

 • 80 000 veebilehe sessiooni
 • 50 000 kasutajat
 • Facebooki jälgijate arvu kasv 10%
 • Instagrami jälgijate arvu kasv 60%
 • Enam kui 100 meediakajastust üleriigilistes ja linna meediakanalites

Reklaamid

 • Reach – 125 000
 • Impressions – 570 000
 • Cost per Post Engagement – 0.05€
 • Cost per Landing Page View – 0.51€
 • Cost per Event Responses – 0.09€